Taal in het kwadraat

Taal in kwadraat. Kinderen met TOS beter begrijpen. Prof. Dr. C. Vissers, Dr J. Isarin, Dr. D. Hermans, Dr. I. Jekeli. Pica 2022. De grenzen van mijn taal, zijn de grenzen van mijn wereld (Wittgenstein). Er zijn al veel boeken over TOS geschreven. Dit boek over TOS onderscheidt zich daarin, omdat de schrijvers in dit…

Lees meer

De taalontwikkeling van het kind

Prof. dr. A.M. Schaerlaekens, Noordhoff: 2021, 3e druk. In het boek “De taalontwikkeling van het kind” neemt de auteur je mee in de wereld van taal. Het boek beoogt een introductie te zijn voor lezers die zich willen verdiepen in de taalontwikkeling van kinderen. Begrippen worden helder en bondig toegelicht, waardoor het boek prettig leest…

Lees meer

Taalontwikkelingsstoornissen (BAO en SBO)

In het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs. Signaleren, praktische handelingsadviezen en tips. Bernadette Sanders. Lannoo Campus: 2023. Dit boek schreef Sanders specifiek voor de onderwijssetting. Ze staat stil bij wat TOS is, hoe de taalverwerving tot stand komt en hoe je TOS kunt signaleren. Ook besteedt ze aandacht aan de communicatieve redzaamheid (met handige kijkwijzer!)…

Lees meer

Taalontwikkelingsstoornissen

bij het jonge kind (0-8 jaar). Signaleren, praktische handelingsadviezen en tips. Bernadette Sanders, Lannoo Campus: tweede druk 2022. Dit boek geeft inzicht en duidelijke informatie over kinderen die ernstige problemen ervaren bij hun taalontwikkeling. Taalontwikkelingsstoornissen (TOS) hebben grote impact op het kind, zijn ouders en de omgeving. Sanders heeft duidelijk een missie met haar boek…

Lees meer